ჩაქირა...ძაღლი ლეგენდა... Грузинская лайка....чакира...მეკვერნე კოლხური ძაღლი.

35 Views
Nac Ge
Nac Ge
02 May 2020

ჩაქირა...ძაღლი ლეგენდა... Грузинская лайка....чакира...მეკვერნე კოლხური ძაღლი.

Show more


Clickadu
0 Comments Sort By

No comments found