ყველაზე უცნაური საჭმელი მსოფლიოში ★ ტოპ ფაქტები ★

2 Views
Nac Ge
Nac Ge
14 May 2020

► გამოიწერეთ ჩვენი არხი: https://goo.gl/gLpvJp
► დაალაიქეთ FB გვერდი: https://www.facebook.com/topfaqtebi
► მაივიდეო: http://myvideo.ge/TopFaqtebi
► ინსტაგრამი: https://www.instagram.com/top_faqtebi/
----------
დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ მსოფლიოს 10 ყველაზე უცნაურ საკვებზე.
10. ზღვის გოჭი
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ცხოველის სახელში სიტყვა გოჭი ურევია, მას არაფერი აქვს საერთო ნამდვილ გოჭთან. მიუხედავად ამისა, სამხრეთ ამერიკაში ზღვის გოჭი გავრცელებული საკვებია. ამბობენ, რომ მისი გემო კურდღლის გემოს წააგავს.
9. შავი პუდინგი.
შავ პუდინგს თითქმის არაფერი აქვს საერთო ჩვეულებრივ პუდინგთან. ის ღორის სისხლისა და ქონის შერევით მზადდება, რომელსაც შვრიაში ურევენ და წვავენ.
8. ბაყაყის ფეხები
ბაყაყის ფეხები დელიკატესად ითვლება როგორც საფრანგეთში, ასევე ჩინეთში. ბაყაყის ფეხებს, როგორც წესი, წვავენ და ისე მიირთმევენ ხოლმე. ამბობენ, რომ მათ ქათმის ხორცის გემო აქვთ.
7. ღამურები
აზიასა და წყნარი ოკეანის კუნძულებზე ღამურებს გამოქვაბულის ქათმებს უწოდებენ და მათგან უამრავი სახის კერძს ამზადებენ.
6. ბეონდეგი
ბეონდეგი კორეაში გავრცელებული დელიკატესია, რომელსაც აბრეშუმის შემწვარი ჭიებისგან ამზადებენ.
5. ბასაში
ბასაში წვრილად დაჭრილი ან დაკეპილი იაპონური დელიკატესია, რომელსაც უმად მიირთმევენ. ბასაში უბრალო ცხენის უმი ხორცია.
4. შირაკო
შირაკო იაპონიაში გავრცელებული საკვებია და მას უმად მიირთმევენ. შირაკო ითარგმნება როგორც „თეთრი ბავშვები“, რადგან ის მამალი ვირთევზას სათესლე ჯირკვალია.
3. კრაზანების ორცხობილა
იაპონიაში დაიწყეს ორცხობილების გამოშვება, რომლის ცომშიც კრაზანებია ჩაყოლებული.
2. კობრას გული
კობრას გულის უმად მირთმევა ვიეტნამელების ერთერთი გასართობია. გველების გულის ჭამა სპორტის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ტელევიზიით გადასცემენ ხოლმე. მონაწილეები ცოცხალ კობრებს იჭერენ, ჯერ კიდევ მფეთქავ გულს აცლიან და უმად მიირთმევენ
1. ხის მატლები
ხის მატლები, ანუ ვიტჯუტი მატლები ავსტრალიაშია გავრცელებული და აბორიგენი მოსახლეობისთვის დელიკატესს წარმოადგენს. თეთრი შეფერილობის მატლებს ხარშავენ ან უმად მიირთმევენ. ისინი დიდი რაოდენობით პროტეინს შეიცავენ და წვნიანი შიგთავსით გამოირჩევიან.
----------
ჩვენი ფლეილისტები:
ადამიანები: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLrHDDBYYtP8
ავტომობილები და ტრანსპორტი: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLrHDDBYYtP8
გეოგრაფია: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLrHDDBYYtP8
თამაშები: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLrHDDBYYtP8
ისტორია: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLrHDDBYYtP8
სპორტი: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLrHDDBYYtP8
ფილმები და სერიალები: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLrHDDBYYtP8
ცხოველები: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLrHDDBYYtP8
----------
dgevandel videoshi visaubrebt msoflios 10 yvelaze ucnaur sakvebze.
10. zgvis gochi
miuxedavad imisa, rom am cxovelis saxelshi sityva gochi urevia, mas araferi aqvs saerto namdvil gochtan. miuxedavad amisa, samxret amerikashi zgvis gochi gavrcelebuli sakvebia. amboben, rom misi gemo kurdglis gemos waagavs.
9. shavi pudingi.
shav pudings titqmis araferi aqvs saerto chveulebriv pudingtan. is goris sisxlisa da qonis sherevit mzaddeba, romelsac shvriashi ureven da wvaven.
8. bayayis fexebi
bayayis fexebi delikatesad itvleba rogorc safrangetshii, aseve chinetshi. bayayis fexebs, rogorc wesi, wvaven da ise miirtmeven xolme. amboben, rom mat qatmis xorcis gemo aqvt.
7. gamurebi
aziasa da wynari okeanis kunZulebze Ramurebs gamoqvabulis qaTmebs uwodeben da maTgan uamravi saxis kerZs amzadeben.
6. beondegi
beondegi koreaSi gavrcelebuli delikatesia, romelsac abreSumis Semwvari Wiebisgan amzadeben.
5. basashi
basaSi wvrilad daWrili an dakepili iaponuri delikatesia, romelsac umad miirTmeven. basaSi ubralo cxenis umi xorcia.
4. shirako
shirako iaponiashi gavrcelebuli sakvebia da mas umad miirTmeven. Sirako iTargmneba rogorc „TeTri bavshvebi“, radgan is mamali virtevzas satesle jirkvalia.
3. krazanebis orcxobila
iaponiaSi daiwyes orcxobilebis gamoSveba, romlis comSic krazanebia Cayolebuli.
2. kobras guli
kobras gulis umad mirTmeva vietnamelebis erTerTi gasarTobia. gvelebis gulis Wama sportis adgilobrivi saxeobaa, romelsac televiziiT gadascemen xolme. monawileebi cocxal kobrebs iWeren, jer kidev mfeTqav guls aclian da umad miirTmeven
1. xis matlebi
xis matlebi, anu vitjuti matlebi avstraliaSia gavrcelebuli da aborigeni mosaxleobisTvis delikatess warmoadgens. TeTri Seferilobis matlebs xarSaven an umad miirTmeven. isini didi raodenobiT proteins Seicaven da wvniani SigTavsiT gamoirCevian.

Show more


0 Comments Sort By

No comments found