ქართული ნეონაციონალიზმის მარში

1 Views
Nac Ge
Nac Ge
21 May 2020

რა საერთო აქვს ქართულ ნეონაციონალისტურ მოძრაობას და იდეას ევროპულ ნაციონალიზმთან? რატომ ეწინააღმდეგებიან ნაციონალისტები ლიბერალურ ღირებულებებს და რატომ ფორმდება ეს როგორც ეროვნული მოძრაობის წიაღიდან წარმოშობილი იდეა? რატომ მალავენ ნაციონალისტური ძალები თავიანთ მოქმედებებში რუსულ კვალს და აქვს თუ არა პერსპექტივა ამ ტიპის მოძრაობებს.

Show more


0 Comments Sort By

No comments found